Master - Zbiorniki na paliwo
Zbiorniki na olej napędowy (ON) Dystrybutory paliwa
Zbiorniki na olej napędowy (ON) - Zobacz ofertę.
Zbiorniki na olej opałowy - Zobacz ofertę.
Dystrybutory Paliwa - Zobacz ofertę.

Infolinia Zbiorniki

  • +48 781 303 665
  • +48 601 542 737
  • biuro@mastertank.pl

Infolinia Akcesoria

  • +48 605 474 253
  • +48 667 273 114
  • akcesoria@mastertank.pl

Zbiorniki na ON z kontrolą dostępu

Zbiorniki z kontrolą dostępu

Zbiorniki z tej kategorii posiadają możliwość autoryzacji użytkowników i pełnej kontroli wydawanego paliwa. Oferowane przez nas rozwiązania różnią się przede wszystkim funkcjonalnością. Dotyczą one głównie ilości użytkowników, sposobu autoryzacji, sposobu monitoringu wydawanego paliwa, systemu raportowania, itp. Poniżej znajduje się prezentacja oferowanych rozwiązań.


Zbiornik z terminalem Cube 70 MC

System Cube 70 MC to elektroniczny system autoryzacji użytkowników na podstawie kodu PIN lub klucza elektronicznego. Terminal uwzględnia 2 typy użytkowników: zarządcę (jeden użytkownik, który posługuje się głównym kluczem i posiada największe prawa) i użytkownika (każdy z użytkowników posiada własny kod PIN lub klucz dostępowy). Autoryzacja za pomocą kluczy użytkownika (kolor żółty) umożliwia tankowanie pojazdu, autoryzacja za pomocą klucza zarządcy (kolor czerwony) umożliwia dodatkowo przenoszenie danych z urządzenia na komputer. Przenoszenie danych może się także odbywać za pomocą kabla. System charakteryzuje się intuicyjną obsługą dla użytkowników i łatwą konfiguracją dla zarządców. Terminal wyposażony został w dwa wyświetlacze: numeryczny (wyświetla aktualną godzinę) oraz alfanumeryczny (wyświetla niezbędne informacje niezbędne do wykonania procesu tankowania: dane użytkownika, jednostki miary, stan licznika km, itp.). Terminal umożliwia generowanie złożonych raportów, które mogą być definiowane na podstawie dostępnych filtrów (użytkownik, pojazd, zakres dat).

Zbiorniki z terminalem SMDP

Zbiornik z terminalem SMDP

Terminal SMDP (System Monitoringu Dozowania Płynów) to rozwiązanie które może być stosowane w firmach transportowych, firmach budowlanych, gospodarstwach rolnych, itp. System umożliwia tankowanie pojazdów po wcześniejszej autoryzacji. Autoryzacja odbywa się za pomocą kart elektronicznych, kluczyków magnetycznych lub kodów PIN. System dostępny jest w 3 konfiguracjach: Basic, Standard i Professional. Szczegółowe różnice pomiędzy poszczególnymi systemami dostępne są w karcie katalogowej. Terminal umożliwia ustawianie poziomów dostępu do systemu: administrator, operator, dostawca, itp. System umożliwia także generowanie zaawansowanych raportów zawierających m.in.: ilość wydanego paliwa dla użytkownika, datę i czas tankowania. System daje także możliwość ręcznego dodawania zewnętrznych tankowań wykonanych poza bazą. Dane zapisane na urządzeniu można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego. Monitoring systemu dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą aplikacji udostępnionej przez producenta systemu. Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną systemu: Zobacz demo